Ulla's side

Magister Ulla Haastrup    

Ulla Haastrup udgivelser kronologisk opsat:

 

”Romansk tid”, Danmarks Bygningskunst, red. Knud Millech og Hakon Lund, København 1963, 87-132.

 

”Kunsten i Hverdagen”, Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, red. Axel Steenberg, II, København 1964, 243-74.

 

”Kalkmalerier i Viskinge og kunst i Westfalen”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1967, 5-18.

 

”Hellig tre konger-altertavlen fra Nykøbing”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1970, 119-130 – sammen med Fritze Lindahl.

 

”De store næsers maler – I Nødebo og St. Hammar”, Den iconographiske post, 1971:2, 11-17.

 

”Johannes i Jelling”, Skalk, 1972:2, 18-28.

 

”Die romanischen Wandmalerien in Råsted – Ikonographie, Bildprogram und Theater”, Hafnia, (2), København 1972, 69-138.

 

”Pavens signatur – Traditio Legis”, Den iconographiske post, 1972:4-5, 3-19, - sammen med Mads-Bjørn Jørgensen.

 

”Kristi Himmelfartsspil i Visby”, Fornvännen, 68, 1973, 37-48.

 

”Det store bloktryk fra Dråby kirke”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1974, 59-70.

Påskespil og Kirkekunst, katalog til udstilling på Nationalmuseet, København 1974 (også engelsk udgave – Mysteries and Church Art).

 

”Kalkmalerier og senmiddelalderens spil – belyst ved en 1500-tals udmaling af Sulsted kirke i Jylland”, Fra Sankt Olav til Martin Luther, red. Martin Blindheim, Oslo 1975, 79-93.

 

”Fristelsen i Jørlunde”, ICO, 1975:2-3, 3-24.

 

”Die Maler der Werkstatt Claus Bergs und Cranachs Holzscnitte”, Bild och Betydelse, red. Eva Louise Lillie og Mogens Thøgersen (Picta Skrifter utgivna av konsthistoriska institutionen ved Åbo Akademi, 2), Åbo 1976, 91-107.

 

Ikonograf og konservator – om dokumentation af konserveringsarbejder”, ICO, 1976:1-2, 51-55.

 

Nyfundne romanske kalkmalerier i Fraugde I: En foreløbig beskrivelse og tolkning”, ICO, 1976:4, 19-30.

 

”En europæisk madonnatype og to kalkmalerier i Brunnby”, En bog om kunst til Else Kai Sass, red. Hakon Lund, København 1978, 92-105.

 

”Kalkmalerierne i Fraugde kirke på Fyn”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1978, 119-130 – sammen med Mogens Larsen.

 

Nyfundne kalkmalerier i Bringstrup kirke”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1979, 34-46 – sammen med Robert Smalley.

 

”Die seeländischen romanischen Wandmalereien in Slaglille, Soderup und Fjenneslev – Studien über Technik, Ikonographie und Werkstatt-zusammenhang der Finja Gruppe”, Hafnia, 6, København 1979, 106-43.

 

”Kristus en face – Deus Majestatis”, Kristusfremstillinger, red. Ulla Haastrup, København 1980, 103-116.

 

”Billedprogrammet i Kværkeby kirkes kalkmalerier”, ICO, 1980:1, 11-15.

 

”Abraham med sjæle i skødet, et paradissymbol”, Genesis profeta, red. Patrik Reuterswärd og Marian Ullén (Acta Universitatis Stockholmiensis – Stockholm Studies in History of Arts, 33), Stockholm 1980, 67-74.

 

”The Wall-paintings in the Parish Church of Bellinge, dating 1496, explained by Parallels in Contemporary European Theatre”, Medieval Iconography and Narrative – A Symposium, ed. Flemming G. Andersen m.fl., Odense 1980, 135-156.

 

”Byzantine Elements in Frescoes in Zealand from the Middle of the 12th Century”, Les Pays du Nord et Byzance, ed. Rudolf Zeitler, Uppsala 1981, 315-331.

 

”Olaf der Heilige in Dänischen Wandmalerien”, St. Olav, seine Zeit und sein Kult, red. Gunnar Svanström, Visby, 1981, 151-160.

 

”Den hellige Thomas af Canterbury i Sønder Nærå kirke på Fyn”, ICO, 1981:3, 26-47.

 

”Dansk kirkekunst med trykte forlæg”, Bogvennen, 1982, 105-128.

”Brugen af forlæg i Claus Bergs værksted i Odense i 1. fjerdedel af 1500-tallet”, Imagines Medievales – Studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthandverk, red. Rudolf Zeitler og Jan O.M Karlsson, Uppsala 1983, 113-130.

 

”Altertavlen i Løjt”, Altertavlen i Løjt, red. Poul Svensson, Padborg 1983, 65-98. Genudgivet i Padborg 1991 som Løjttavlen i billeder og tekst, red. Poul Svensson.

 

”Konservering og restaurering af kirkelig billedkunst i Danmark fra 1800-tallet til idag”, Bevar for Fremtiden, red. Steen Bjarnhof, katalog til udstilling på Sophienholm, København 1983, 23-48.

 

”Ibskal og pilgrimsveje”, Konkylien og Mennesket, katalog til udstilling på Kunstindustrimuseet, København 1983, XXXXX

 

Mariatavlen fra Boeslunde, folder til udstilling på Nationalmuseet, København 1984.

 

”Apostlen Jacob den ældre som pilgrim til sin egen grav”, ICO, 1984:2, 19-28.

 

Billedbibel på hvælv og væg, teksthefte til diasserie om kalkmalerier i Elmelunde, Keldby og Fanefjord kirker på Møn, udg. af Møns Museum, Stege 1984.

 

”Pilgrimsapostelen Jacob den ældre”, Neptuns kabinett, ed. Gunilla Eriksson, Kulturen Lund, 1985, 68-69.

 

Danske kalkmalerier, bd. I-VII, udgivet af Nationalmuseet, København 1985-92. Indledninger og artikler, se Samleværker og Redaktion.

 

”Nye 'romanske' fresco-malerier på Hjerl hede”, FRAM – Fra Ringkøbing Amts Museer, 1986, 7-22.

 

”Constructional Drawings for 12th Century Wallpaintings at Slaglille, Denmark”, Conservation of Wallpaintings – The International Scene, ed. Peter Burman, London 1986, 23-27.

 

 

”Træer i danske kalkmalerier”, Træ og Metal – Turistårbogen 1987, red. Henning Dehn-Nielsen, København 1987, 36-43.

 

”Den nye udsmykning i Ribe Domkirke – set fra et historisk ”middelalderligt” synspunkt”, Ribe Stiftsbog, 1988, 42-49.

 

”Medieval props in the Liturgical Drama”, Hafnia, 11, København 1988, 133-170.

 

”Fynske malere i Claus Bergs værksted omkring 1510-27”, Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1992, red. Henrik M. Jansen, Svendborg 1992, 34-51.

 

Hjerl Hedes døbefront”, FRAM – Fra Ringkøbing Amts Museer, Herning 1993, 66-79.

 

”Kopier og rekonstruktioner i Hjerl Hedes Frilandsmuseums kirke”, Retusjering – Komplettering – Rekonstruksjon, red. Karl Greve, Nordisk ministerråds videreutdannelseskurs for konservatorer, Oslo 1993, 117-19.

 

”Danskernes første billeder”, Ud & Se – DSB magasinet, marts 1993, 20-23.

 

 

”Groteske masken en face und im Profil – Die Bedeutung in Gesichtsstellung in der mittelalterlichen Symbolsprache”, Mein ganzer Körper ist Gesicht – Groteske Darstellungen in der europäischer Kunst und Litteratur des Mittelalters, red. Katrin Krøll og Hugo Steger, Freiburg im Breisgau 1994, 313-334.

 

”Pilgrimmens billeder. Kalkmålningarna i Brunnby kyrka”, Kring Kärnan 23, Helsingborgs museum 1994, red. Torkel Eriksson, 13-34.

 

”Bemalede romanske døbefonte i det middelalderlige Danmark” Hikuin 22, Kirkearkæologi i Norden, Viborg 9. - 12 sept. 1993, red. Jens Vellev, Viborg 1995, 7-26.

 

”Den mærkelige Tutivillus og stænkedegnen i Roskilde Domkirke”, Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø, red. Else Marie Kofod & Eske K. Mathiesen, København 1997, 241-47.

 

”Jødefremstillinger i dansk middelalderkunst”, dansk jødisk Kunst. Jøder i dansk Kunst, red. Mirjam Gelfer-Jørgensen, København 1999, 110-68. Samme bog på engelsk, Danish Jewish Art, Jews in Danish Art.

 

”Altertavler og kalkmalerier, ligheder, forskelle og funktion i perioden 1475-1525”, Billeder i middelalderen. Kalkmalerier og altertavler, Senmiddelalderlige billedprogrammer. Seminar på Odense Universitet 1996, red. Lars Bisgaard, Tore Nyberg, Leif Søndergaard, Odense 1999, 11-50.

 

”Kirkernes billeder”, Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman, Ulla Kjær, Per Kristian Madsen og Jens Vellev, København 1999, 274-95.

 

 

”Billeder i Bøger og Kirker. Biblia Pauperum og Speculum Humanae Salvationis afspejlet i dansk kirkekunst”, Levende ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark. Essays, red. Erik Petersen, København 1999, 127-44.

 

”Pictures in both books and churches.  Biblia Pauperum and Speculum Humanae Salvationis reflected in Danish ecclesiastical art”, Living Words & luminous Pictures, København 1999, 127-44. Translated by Vibeke Cranfield.

 

”Eva og Jomfru Maria. Kvindebilleder i kalkmalerier”, Kvindeliv i middelalderen, red. Merete Ipsen, Århus 1999, 29-46.

 

”Fragmenter af murermesterbemaling i Ørslev Klosters kirketårn”, Under det kreative hvælv. Festbog til Tove Borre og Ørslev Kloster, red. Per Andreasen, Grethe Jørgensen, Ingrid Lund-Andersen, Helle Snell, Viborg 2001, 47-54.

 

”Et freskomaleri bliver til”, Kors og krucifiks, tre utsnit av deres historie. NIKU 105, red. A. Jan Brendalsmo, Tine Frøysaker og Jørgen H. Jensenius, Oslo 2001, 23-25.

 

”Apostlen Jacob den ældre som pilgrim til Santiago da Compostella. Danske fremstillinger af Jacob og fund af Ibskaller og stave”, Pilgrimsvägar och vallfatskonst. Studier tillägnade Jan Svanberg, Sällskapet Runica et Mediævalia, red. Margareta Kempff Östlind, Stockholm 2002, 125-50.

 

”Hjembragte byzantiske andagtsbilleder i Måløv kirke”, Roskilde Stiftsbog 2002, Roskilde 2002, 28-34.

 

 

”Replikskriftbånd i middelalderlige danske kalkmalerier”, Bild och berättelse, Picta nr. 4, red. Helene Edgren og Marianne Roos, Åbo 2003, 107-26.

 

”Interiørfremstillinger i danske kalkmalerier – og forlæg”, Bolig og Familie i Danmark Middelalder, Jysk Arkæologisk Selskab, red. Else Roesdahl, Århus 2003, 213-22.

 

”Representations of Jews in Danish medieval art – can images be used as source material on their own?”, History and Images. Towards a New Iconology, Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, 5, Centre for medieval Studies, University of Hull, ed. Axel Bolvig and Phillip Lindley, Turnhout, Belgium 2003, 341-55.

 

”Var al romansk stenskulptur i Danmark oprindelig bemalet? ”Materialets egen skønhed” kontra dansk middelalderlig stenbemaling”, Romanske stenarbejder 5, red. Jens Vellev, Højbjerg 2003, 101-40.

 

”The Legend and Martyrdom of Saint Thomas Becket painted in the Church of Sønder Nærå , Funen, shortly after his Death in 1170”, Romanesque Art in Scandinavia. Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art, no. 12, ed. Ebbe Nyborg, Hannemarie Ravn Jensen og Søren Kaspersen, Copenhagen 2003, 131-48.

 

”Bemalet romansk stenskulptur i Danmark og Norden”, Songs of Ossian. Festschrift in Honour of Professor Bo Ossian Lindberg. Konsthistoriska Studier 27, red. Åsa Ringbom og Reina Suominen-Kokkonen, Helsingsfors 2003, 75-82.

 

 

 

Zu Altar- und Andachtsbildern in den Wandmalereien des mittelalterlichen Dänemark”, Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-medieval Europe, ed. Søren Kaspersen, illustration ed. Ulla Haastrup, Copenhagen 2004, 161-82.

 

”Ikoner og 1100-tallets danske kalkmalerier”, Folkevirke Nr. 1 2006, 3-5.

 

”Ansigtsstillingens symbolbetydning i danske kalkmalerier. En gennemgang af syv udsmykninger fra 1100-tallet til 1522”, Hikuin 34, Billedet og historien. Middelalderen og de visuelle kilder, red. Annedorte Vad og Jens Vellev, Højbjerg 2007 (2008), 73-100.

 

”The Introduction of the Meander Ornament in Eleventh-century Danish Wall Paintings. Thoughts on the Symbolic Meaning of the Ornament and its Role in Promoting the Roman Church”, Ornament and Order, Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Fuglsang, ed. Margrethe C. Stang and Kristin B. Aavitsland, Trondheim 2008, 55-72.

 

”Kalkmaleriernes fremsynede og lidenskabelige forkæmper – Eigil Rothe”, Nationalmuseets Arbejdsmark 2009, København 2009, sammen med Isabelle Brajer, Poul Klenz Larsen og Karen Brynjolf Pedersen, 51-70.

 

”Royal family connections and the Byzantine impact on Danish Romanesque church frescos. Queen Margareth Fredkulla and her nieces”, From Goths to Varangians. Ed. (endnu ikke udgivet (april 2013))

Bidrag til samleværker

 

Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder bd. VI-XXI, 1959-1977:

Fransk stilindflydelse; Gammaltestamentliga bilder; Gotisk stil; Interiørbilleder; Kristi barndomshistorie; Kristi uppståndelse; Kyrkofäderna och kyrkolärarna; Maleri; Mässa Gregorius'; Mønsterbøker; Nådastolen; Orientalsk stilinflytande; Ornamentik; Processionskors; Romansk stil; Skitse; Staffering; Tegne- og linjekunst; Tysk stilinflytelse; Kristusbild.

 

Danmarks kirker:

Frederiksborg Amt, bd. I-II, red. Erik Moltke og Elna Møller under medvirken af Ulla Haastrup og Marie-Louise Jørgensen, København 1964-67.

Århus Amt, bd. 3., red. Vibeke Michelsen og Kjeld de Fine Licht under medvirken af Ulla Haastrup, København 1976.

 

Danske Kalkmalerier, bd. I-VII, København 1985-92: (enkelte artikler er skrevet i samarbejde med andre forfattere).

        Romansk tid 1080-1175, København 1986: Kunsthistorisk indledning – Danske kalkmalerier 1080-1175; De ældste kirkers malede udsmykning – Hørning kirke; Johannes Døberens historie – Jelling kirke; Den store billedserie i Tamdrup; Korsfæstelse som simultanscene – Råsted og Tamdrup kirker; Liturgisk, kirkeligt teater og Råsteds kalkmalerier; Triumfvæggens billeder – Råsted og Hvorslev kirker; Problemet med kalkmalerierne – Anst kirke; Motiver i korbuen – Kirke Hyllinge og Sæby kirker; Apostlens Thomas' helgenhistorie – Sdr. Jernløse kirke; Tre udgaver af De hellige tre kongers Tilbedelse – Fjenneslev, Slaglille og Soderup kirker; Malede draperier; En rekonstruktion af et billedprogram – Jørlunde kirke; Fragmenter af en udsmykning – Kyndby kirke; Jomfru Marias død – Hagested kirke; Kalkmaleri og kirkearkæologi – Butterup kirke; Engle med Gudslammet – Jørlunde og Herstedøster kirker; Fragmenternes skønhed – Kirkerup kirke; Et mærkeligt billedforløb – Måløv kirke; Usædvanlige træk i en Majestasfigur – Vester Broby kirke.

        Senromansk tid 1175-1275. København 1987: Kunsthistorisk Indledning – Danske ikalkmalerier 1175-1275; Dommedag og de 24 ældste konger – Fraugde; Thomas af Canterbury malet på Fyn – Sdr. Nærå kirke; Kristi undere og andre billeder – Mårslet kirke; Skitser på grovpudsenStrövelstorp og Lyngby kirker; En apsisdekoration i skånsk tradition – Härslöv kirke; Kristi himmelfart i billede og spil – Vilslev kirke; Triumfmotivet, ”Traditio legis” i korbuen – Vallekilde kirke, Korsfæstelsen malet som ”altertavle” - S. Bendts klosterkirke; Den nye gotiske stil begynder – Karise kirke.

        Tidlig gotik 1275-1375. København 1989: Kunsthistorisk indledning – Danske kalkmalerier 1275-1375; Et værksted, stil og billedprogram – Gundsømagle kirke; Dommedagskristus malet som Abraham med sjæle – Gundsømagle kirke; Snårestadsværkstedet – eller påvirkning fra Ringsted? - Stora Köpinge kirke; Få rester af et billedunivers – Butterup kirke; Paradisets boliger – Gundslev kirke; En dateret korudsmykning – Nørre Alslev kirke; Skabelsesmedaljoner i hvælvet – Brarup kirke; Billeder i et kapel – Ørslev kirke; Dommen over gode og onde – Birkerød kirke; De store næsers maler – Nødebo og Stora Hammars kirker.

        Gotik 1375-1475. København 1985: Kunsthistorisk indledning – Danske kalkmalerier 1375-1475; Det forsvundne epitafium – Sakskøbing kirke; Hellig Olavs kapsejlads – Skamstrup kirke; Adelens nye billeder – Førslev kirke; S. Stefans martyrium – Højby og Kongsted kirker; Maleteknik – Vindeby kirke; Tre andagtsbilleder – S. Peder kirke; S. Georg og dragen – Rørby og Mørkøv kirke; Lastefulde figurer – Undløse kirke; Kristi lidelseshistorie – Ørslev kirke; Korsbæringen – Viskinge kirke; Korsfæstelsen – Viskinge kirke; Sædeunderet – Kongsted kirke; Kalkmalede ”glasmalerier” - Kongsted og Brahetrolleborg kirker; Fremstilling i templet og Kongernes tilbedelse – Kirke Stillinge kirke; Apostlen Jacob den ældre – Ballerup kirke; Den dobbelte forbøn for en død mand – Ballerup kirke; Den hellige Kristoffer Kærum kirke; Skabelsesbilleder – Holtug kirke; Kalkmalede sidealtre – Kirke Stillinge og Vindinge kirker; Vigerstedværkstedet – Vigersted og Bringstrup kirker; Gammeltestamentlige motiver – Kværkeby kirke; Manden med rosenkransen og Madonna – Fjelde kirke; Restaureringsprincipper – Over Dråby kirke; Det bibelske verdensforløb – Mørkøv kirke; Ødelagte kalkmalerier og restaureringshistorie.

        Sengotik 1475-1500. København 1991: Kunsthistorisk indledning – Danske kalkmalerier 1475-1500; To ens Madonnafigurer i samme udsmykning – Brunnby kirke; Næsten et fuldt bevaret billedprogram – Sigerslevvester kirke; Skabelsesteater i et kapel – Sæby kirke; Et kalkmalet Kristi Legemsalter – Århus domkirke; Passionsdrama og sjællandske kalkmalerier – Gislinge kirke; Speculum humanae salvationis og et dansk korhvælv – Slemminge kirke;

        Sengotik 1500-1536. København 1992: Kunsthistorisk indledning – Danske kalkmalerier 1500-1536; Narrehovedet og messeklokkerne – Lime, Bregninge og Jungshoved kirker; Flettekors og indskrifter – Lime kirke; Dødedansen – Egtved kirke; Den hellige Familie og det pornografiske Helvede – Sanderum kirke; To næsten ens udsmykninger – Ottestrup og Marvede kirker; Den usømmelige Heks – Marie Magdalene kirke; Ræven og gæssene; En aldrig overkalket udsmykning – Gierslev kirke; Kalkmaleri-tavlemaleri – Ribe domkirke.

        Efter reformationen 1536-1700. København 1992: S. Kristoffer og renæssancedekorationer – Bregninge kirke; Døden med sin bue – Odden kirke.

 

Redaktørvirksomhed

Slomann, Vilhelm; Bicorporates. bd. I-II, København 1967 (posthum udg.)

 

Kristusfremstillinger, København 1980.

 

Danske kalkmalerier, bd. I-VI. Bd. I, II og IV sammen med Robert Egevang, udgivet af Nationalmuseet, København 1985-92.